O autorze
Współpracownik Instytutu Obywatelskiego, doradca PO RP, były wiceminister rozwoju regionalnego, był też rzecznikiem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, w l. 1998-2011 dziennikarz „Gazety Wyborczej”

Prezes kontra Twitter (i fakty)

- Życia by nie starczyło, by to wszystko prostować – napisali na Twitterze przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, komentując konferencję prasową lidera Prawa i Sprawiedliwości (oraz trójki posłów PiS). Trochę przesadzili. Wystarczy jedna, długa notka na blogu

Poniedziałkowa konferencja prasowa PiS w całości była poświęcona próbie udowodnienia, że Polska źle wydaje fundusze europejskiej. Przewodniczący Jarosław Kaczyński oraz jego goście w trakcie konferencji postawili kilka mocnych tez, mających to udowodnić. MRR dementowało je na bieżąco na Twitterze (przez co w pewnym momencie konferencja nabrała kabaretowego wymiaru - jeden z towarzyszących posłów zaczął wołać, by ministerstwo przestało się chować za Twitterem).

Ponieważ jednak 140 znaków, jakie ten serwis oferuje, to dość ograniczona forma wypowiedzi, warto obszerniej zweryfikować słowa przedstawicieli PiS. Blog daje więcej możliwości, sprawdźmy więc fakty. Punkt po punkcie:

1) PiS: „Minister przyszła na gotowe, wszystkie programy były zatwierdzone i gotowe”.

Nieprawda. W październiku 2007 roku minister Bieńkowska zastała niewynegocjowany program Infrastruktura i Środowisko – największy program na lata 2007-2013 (aż 28,3 mld euro).

Pozostałe programy operacyjne (szczegółowo regulujące zasady funduszy europejskich) były co prawda zatwierdzone, ale brakowało konkretnych projektów. Często były to tylko nazwy bez szczątkowej choćby dokumentacji - zwłaszcza w przypadku projektów kolejowe.

Co gorsza, w październiku 2007 r. (gdy PiS oddawał władzę) całkowicie nieuporządkowane było otoczenie prawne, zwłaszcza w obszarze przepisów środowiskowych (te były wprost niezgodne z unijnym prawem i uniemożliwiały jakiekolwiek inwestycje).

W ciągu miesiąca od objęcia władzy nowy rząd rząd sfinalizował negocjacje z Komisją Europejską dotyczące programów operacyjnych na lata 2007-2013, w Programu Infrastruktura i Środowisko.

2) PiS: Kolej – pewna jest utrata 8 mld zł na kolej.

Nieprawda. Wydatkowanie unijnych środków na kolej przyspieszyło – zawarte umowy obejmują obecnie 75 proc. dostępnych środków na ten sektor.

3) PiS: Polska może łącznie stracić 33 mld zł, bo umowy na wykorzystanie środków unijnych można podpisywać tylko do 2013 r.

Nieprawda. Unijne środki można kontraktować i wydatkować jeszcze w 2015 roku. Tymczasem już dziś wartość 91 834 podpisanych umów (w części dofinansowania unijnego) 261,3 mld zł, czyli 91,1 proc. całej kwoty, jaką mieliśmy do dyspozycji. Na wydanie i rozliczenie pozostałych 9 proc. mamy całe dwa lata.


4) PiS: Polska jest na 8 miejscu w UE pod względem wydawania FE

Częściowo prawda. Częściowo, bo jaki sens jest porównywać Polskę z np. Maltą? Jedno polskie miasto – Kraków – ma do dyspozycji więcej funduszy unijnych niż cała wyspa na Morzu Śródziemnym. Komisja Europejska wypłaciła już Polsce 42,3 mld euro z Funduszy Europejskich, więcej niż jakiemukolwiek innemu państwu w Unii. Pod względem wydatkowanych (i rozliczonych) kwot jesteśmy na 1. miejscu.

5) PiS: Koszt budowy dróg w Polsce jest – zdaniem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego - wyższy niż np. w Niemczech, Hiszpanii i Danii.

Czyżby nikt nie powiedział panu prezesowi J. Kaczyńskiemu, że raport ETO dotyczy głównie lat 2005-2007? Obecnie koszty budowy dróg w Polsce mieszczą się w europejskiej średniej.

6) PiS: odsetek osób dokształcających się dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) spadł w porównaniu do 2007 r.

Nawet nie wiadomo, od której strony zacząć prostowanie. Do dziś w wyniku realizacji Programu Kapitał Ludzki powstało m. in. 180 tys. nowych firm. Dzięki pieniądzom z EFS w Polsce w latach 2007 – 2013 utworzono 4 200 przedszkoli, głownie na obszarach wiejskich, a w około 15 00 szkół zrealizowano dodatkowe zajęcia dla uczniów. Prawie 90 tys. studentów studiuje na atrakcyjnych kierunkach studiów potrzebnych gospodarce, 40 tys. wzięło udział w stażach lub praktykach. Środki EFS posłużyły również aktywizacji zawodowej prawie 1 mln bezrobotnych, z czego ok. 60 proc. znalazło zatrudnienie. W żadnym z obszarów osiągnięć z lata 2005 – 2007 nawet nie można porównywać.
Trwa ładowanie komentarzy...